Vår personal:


Föreståndaren är sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri, påbyggnadsutbildning inom socialt arbete samt rättspsykiatri.20 års erfarenhet av missbruk och rättspsykiatri.
Bitr föreståndaren är sjuksköterska med påbyggnad inom socialt arbete. Har mångårig erfarenhet av missbruk och rättspsykiatri samt av akutsjukvård.
Socioterapeut/1:e skötare med  37 års erfarenhet av rättspsykiatrisk vård och missbruksvård. Är mycket erfaren inom social rehabilitering och aktivitetsträning.
Sjuksköterska med bred erfarenhet.
Skötare med erfarenhet av missbruk och rättspsykiatri.
Behandlings-assistenter  med erfarenhet av social rehabilitering och missbruksvård.

 

Diplomerad massör finns att tillgå om behov finns.
Specialistläkare inom psykiatri kommer enl schema samt vid akuta problem.
Psykolog finns som konsult

 

Bemanningsgrad vid 8 boenden

4 personal dagtid
2 personal kvällstid
1 vaken natt och en jour i hemmet. V.b en sovande natt.
2-3 personal dagtid på helgerna beroende på helgaktivitet.