Verksamhetsbeskrivning

Vi på Vändzonen arbetar i en miljöterapeutisk anda där alla hjälps åt efter bästa förmåga. Vi planerar arbetet veckovis och planerar detta på våra veckomöten där all planering görs för nästkommande vecka . Utifrån detta görs ett personligt veckoschema upp för vad den enskilda ansvarar för. Aktiviteterna görs alltid tillsammans med personal för att kunna få en djupare relation samtidigt som individen har lättare att lyckas, växa och utvecklas. Utvärdering av gångna veckan görs också på veckomötena för att se vad som blev bra och om vi behöver ändra något inför nästa gång.
 
ADL arbetet är det som har hög prioritet hos Vändzonen. Det dagliga arbetet ska i möjligaste mån likna det egna kommande boendet i samhället, med struktur, planering av tider, kontakt med anhöriga och myndigheter, att sköta eventuellt arbete eller skola, vardagliga sysslor såsom städning, tvätt, matlagning samt sin ekonomi.
Vi jobbar även med social färdighetsträning, där man får träna på färdigheter man glömt eller aldrig lärt sig för att kunna accepteras i samhället. En viktig bit är att stärka banden till individens anhöriga samt om det finns barn med i bilden.
 Motion och friluftsliv är något som ingår som ett naturligt inslag i vardagen. Det stärker gemenskapen och öppnar nya förutsättningar för att vidareutveckla den vårdande relationen. Här spelar naturen en stor roll och vi tillbringar mycket tid i naturen, vi promenerar, fiskar, anordnar picknick, grillning. Vi åker också regelbundet till badhuset där man både kan simma och träna styrketräning för att främja klienternas hälsotillstånd.